Elektrik-JK

Projekty

Dobré plánovanie a kompetentná komplexná starostlivosť sú najdôležitejšími predpokladmi pre úspech Vášho projektu. Máme skúsenosti a know-how z mnohých stoviek projektov. Pri plánovaní projektu využijeme vždy tie správne myšlienky a nájdeme ekonomické riešenie, pričom Vaše požiadavky máme neustále na mysli.

Vypracovanie projektov všetkých stupňov:

 • plánovanie elektrických systémov
 • návrh a plánovaná realizácia
 • vypracovanie projektovej dokumentácie

Montáž

Montážni pracovníci vytvárajú v našej firme veľmi silnú, technicky zdatnú skupinu. Náš kvalifikovaný personál pracuje podľa najnovších štandardov a smerníc v oblasti elektrotechniky so širokou škálou odborných znalostí. Montážne práce vykonávame ako súčasť realizovaného diela v priamej nadväznosti na projekt alebo samostatne na žiadosť zákazníka podľa jeho projekčnej a technickej prípravy.

Naši montážni pracovníci majú dlhoročné skúsenosti v montážach:

 • vyhradených elektrických zariadení
 • elektrických zariadení a strojov
 • meracej a regulačnej techniky
 • napájacích, motorických, svetelných rozvodov a ochrán
 • výstavba vnútorných rozvodní, trafostaníc a vonkajších káblových liniek
 • inštalácie pre občiansku výstavbu a mestskú infraštruktúru
 • komplexná výstavba fotovoltaických systémov
 • štrukturovaná kabeláž, kamerové a zabezpečovacie systémy

Oživenie

Uvedenie do prevádzky je spravidla ukončené komplexnými skúškami, čím sa preverí funkčnosť diela ako celku. Neoddeliteľnou súčasťou záverečnej fázy je spracovanie návodov na oboznámenie obsluhy s prijatými princípmi riadenia a so spôsobom komunikácie medzi obsluhou a riadiacim systémom.

Servis

Samozrejmosťou je taktiež možnosť využitia našich servisných technikov v prebiehajúcich pracovných cykloch ako podporu alebo ako náhradu za vlastných pracovníkov.

Každopádne naše služby plne závisia na Vašich požiadavkách.