Elektrik-JK

Adresa

ELEKTRIK-JK, s.r.o.

Čierne 94, 023 13 Čierne, Slovakia

Oddiel: Sro, Vložka číslo: 13425/L Okresného súdu Žilina

IČO: 36404039, DIČ: 2020136206, IČ DPH: SK2020136206

Office:
ELEKTRIK-JK, s.r.o.
Kukučínova 29
022 01 Čadca
Tel: 041/4333 744
Mobil: 0905 329 168
Founder:
Jozef Kráľ
+421 905 329 168
Project Manager:
Ing. Roman Kráľ
+421 907 202 002 (SK)
Sales representative:
ELEKTRO shop
ul. Malá 2944.2a
022 01 Čadca
Mobil: 0948 202 217
 
ELEKTRO priemysel
Kukučínova 29
022 01 Čadca
Tel: 041/4333 744
Mobil: 0905 449 294

SPOLUPRÁCA